Autorsko pravo

PDF Ispis E-mail

Autorsko pravo je pravo koje uživaju stvaratelji književnih, znanstvenih ili umjetničkih djela. Autoru pripada autorsko pravo na njegovu autorskom djelu činom samog ostvarenja djela. Autor je fizička osoba koja je stvorila originalnu intelektualnu tvorevinu koja ima individualni karakter i koja je na neki način izražena.

 

 

Autorska djela jesu osobito:

jezična djela (pisana djela, govorna djela, računalni programi)

glazbena djela

dramska i dramsko - glazbena djela

koreografska i pantomimska djela

djela likovne umjetnosti (s područja slikarstva, kiparstva i igračke)

djela arhitekture

djela primijenjenih umjetnosti i industrijskog dizajna

fotografska djela i djela proizvedena postupkom sličnim fotografskom

audiovizualna djela uključujući kinematografska djela

kartografska djela

prikazi znanstvene ili tehničke prirode kao što su crteži, planovi, skice, tablice.

Autorskim pravom štite se osobne i duhovne veze autora s njegovim autorskim djelom (moralna prava autora), imovinski interesi autora u pogledu njegovog autorskog djela (imovinska prava autora) i ostali interesi autora u pogledu njegovog autorskog djela (druga prava autora).

Autor može zabraniti odnosno pod ugovorenim uvjetima odobriti umnožavanje, javnu izvedbu, snimanje, emitiranje, prijevod ili prilagodbu svog djela. Autori često ekonomska prava nad svojim djelima ustupaju pojedincima ili pravnim osobama koje ih mogu najbolje komercijalno iskorištavati, u zamjenu za plaćanja (tantijeme) koja ovise o korištenju djela. Međutim, moralna prava autora zauvijek ostaju u njegovom posjedu, bez obzira na to kome autor ustupi ekonomska prava.

Autorskim pravom ne štiti se ideja nego djelo koje je izražaj ideje ljudskog uma, bez obzira na vrstu ili kvalitetu izražaja. Autorsko pravo nastaje samim stvaranjem djela i, za razliku od većine drugih oblika intelektualnog vlasništva, ne podliježe nikakvom administrativnom ili registracijskom postupku.

 

Autorsko pravo ne štiti:

ideje, znanstvena otkrića, postupke, metode rada i matematičke koncepte,

službene tekstove iz područja zakonodavstva, uprave i sudstva, kao i njihove zbirke koje su objavljene radi službenog informiranja javnosti,

dnevne novosti i druge vijesti koje imaju karakter obične medijske informacije.

Autor ima isključivo pravo priopćavanja autorskog djela javnosti. To pravo obuhvaća, osobito: pravo javnog izvođenja, pravo javnog prikazivanja scenskih djela, pravo javnog prenošenja, pravo javnog priopćavanja fiksiranog djela, pravo javnog prikazivanja, pravo radiodifuzijskog emitiranja, pravo radiodifuzijskog reemitiranja, pravo javnog priopćavanja radiodifuzijskog emitiranja, pravo stavljanja na raspolaganje javnosti.

Autorsko pravo traje za života autora i sedamdeset godina nakon njegove smrti, bez obzira kada je autorsko djelo zakonito objavljeno.

Autorsko pravo i njemu srodna prava ključni su za ljudsko stvaralaštvo, jer pružaju autorima poticaj u obliku priznanja i primjerenih novčanih naknada.

 

 


Baner