Kako ostvariti autorsko pravo

PDF Ispis E-mail

Autor ili nositelj autorskog prava moe ostvarivati prava individualno i u sustavu kolektivnog ostvarivanja prava, sudskim putem, inspekcijskim pregledom prostorija u cilju pronalaenja dokaza o izradi ili posjedovanju bespravno izra?enih - piratskih primjeraka zati?enih djela. Nositelj prava moe ishoditi sudski nalog za zabranu takvih aktivnosti i traiti odtetu za gubitak nov?ane naknade. Povreda autorskog prava moe biti kaznano djelo ili prekraj, to krivotvoritelja izlae nov?anoj kazni ili zatvoru.

Ostvarivanje autorskog prava, odnosno srodnih prava obuhva?a osobito sljede?e poslove:

davanje odobrenja za koritenje predmeta zatite autorskog prava odnosno srodnih prava

naplata naknada za koritenje predmeta zatite, ako se koriste uz naknadu

raspodjele napla?enih naknada nositeljima prava

kontrole nad koritenjem predmeta zatite

pokretanje i vo?enje postupaka zatite u slu?aju povrede prava koja se ostvaraju.

 


Baner