Kako ostvariti autorsko pravo

PDF Ispis E-mail

Autor ili nositelj autorskog prava može ostvarivati prava individualno i u sustavu kolektivnog ostvarivanja prava, sudskim putem, inspekcijskim pregledom prostorija u cilju pronalaženja dokaza o izradi ili posjedovanju bespravno izrađenih - piratskih primjeraka zaštićenih djela. Nositelj prava može ishoditi sudski nalog za zabranu takvih aktivnosti i tražiti odštetu za gubitak novčane naknade. Povreda autorskog prava može biti kaznano djelo ili prekršaj, što krivotvoritelja izlaže novčanoj kazni ili zatvoru.

 

 

Ostvarivanje autorskog prava, odnosno srodnih prava obuhvaća osobito sljedeće poslove:

davanje odobrenja za korištenje predmeta zaštite autorskog prava odnosno srodnih prava

naplata naknada za korištenje predmeta zaštite, ako se koriste uz naknadu

raspodjele naplaćenih naknada nositeljima prava

kontrole nad korištenjem predmeta zaštite

pokretanje i vođenje postupaka zaštite u slučaju povrede prava koja se ostvaraju.

 

 


Baner