PDF Ispis E-mail
Autor Administrator   
ÄŚetvrtak, 09 Lipanj 2011 13:59

Kreativna ili umjetni?ka realizacija neke ideje koja je plod ljudskog intelekta pripada njezinom stvaratelju te, pod odre?enim uvjetima, predstavlja njegovo intelektualno vlasništvo.

 

Intelektualno vlasništvo je sklop prava kojima se štite i poti?u ljudska inovativnost i kreativnost. Zašto «intelektualno»? Zato što se radi o rezultatima nematerijalnog, umnog ili intelektualnog ljudskog rada. Zašto «vlasništvo»? Iako neopipljivo u fizi?kom smislu, intelektualno vlasništvo ima sve karakteristike imovine, pa se ono može kupiti, prodati, licencirati, zamijeniti, pokloniti, založiti, biti predmetom ovrhe, naslijediti kao i svako drugo vlasništvo. Osnovna podjela intelektualnog vlasništva vrši se na:

Autorsko pravo i srodna prava i

Industrijsko vlasništvo.

Intelektualno vlasništvo u širem smislu obuhva?a i zaštitu od nepoštenog tržišnog natjecanja, zaštitu povjerljivih podataka, poslovne tajne, zaštitu tvrtke, znanje i iskustvo (know-how), zaštitu biljnih sorti itd. Za zaštitu povjerljivih podataka, poslovnu tajnu, zaštitu tvrtke, te zaštitu znanja i iskustava ne postoji posebni formalizirani postupci zaštite. Opseg i djelotvornost zaštite tih prava ovisi o na?inu ?uvanja njihovih sadržaja i ugovorima izme?u strana kojima su ti sadržaji dostupni. Za zaštitu zemljopisnih oznaka i oznaka izvornosti poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda te za zaštitu biljnih sorti provode se odgovaraju?i formalizirani postupci pred Ministarstvom poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja odnosno Zavodom za sjemenarstvo i rasadništvo.

 

AĹľurirano: Petak, 10 Lipanj 2011 07:51
 


Baner