Ciljevi Udruge

PDF Ispis E-mail

Ciljevi i djelatnosti Udruge su:

1. Kolektivno ostvarivanje, odnosno prikupljanje, zaštita i distribuiranje, autorskih prava za audio-vizualna autorska djela koja se reemitiraju putem  kablovskog             sustava ili bilo kojeg drugog zatvorenog sustava na području Bosne i Hercegovine, sukladno Zakonu o kolektivnom ostvarivanju autorskog i srodnih prava               («Službeni glasnik BiH», br. 63/10), u daljem tekstu: Zakon o kolektivnom ostvarivanju autorskog i srodnih prava;


2. Sklapanje ugovora o prijenosu neisključivih prava korisnicima autorskih djela članova Udruge  pod jednakim uvjetima za iste vrste korisnika, za iste vrste djela i za     iste načine korištenja, sukladno Zakon o kolektivnom ostvarivanju autorskog i srodnih prava;


3. Sklapanje kolektivnih ugovora s reprezentativnim udrugama korisnika o uvjetima za korištenje autorskih djela, sukladno Zakonu o kolektivnom ostvarivanju             autorskog i srodnih prava;


4. Objavljivanje usuglašene tarife o visini naknada za korištenje autorskih djela i upoznavanje korisnika s visinama tih naknada, sukladno Zakonu o kolektivnom             ostvarivanju autorskog i srodnih prava;


5. Naplata naknade za korištenje autorskih djela, sukladno Zakonu o kolektivnom ostvarivanju autorskog i srodnih prava;


6. Raspodjela naplaćenih, odnosno primljenih naknada autorima prema unaprijed određenim pravilima o raspodjeli, sukladno Zakonu o kolektivnom ostvarivanju           autorskog i srodnih prava;


7. Kontrola korištenja autorskih djela članova Udruge, sukladno Zakonu o kolektivnom ostvarivanju autorskog i srodnih prava;


8. Pokretanje i vođenje postupaka zaštite kod sudova i drugih državnih tijela u slučaju povreda prava članova Udruge, sukladno Zakonu o kolektivnom ostvarivanju     autorskog i srodnih prava;


9. Sklapanje ugovora sa stranim kolektivnim organizacijama i njihovim udrugama;


10. Pružanje stručne pomoći članovima Udruge u ostvarivanju njihovih prava;


11. Suradnja sa drugim Udrugama i organizacijama za kolektivno ostvarivanje autorskog i srodnih prava u Bosni i Hercegovini i inozemstvu;


12. Aktivnosti koje su povezane s kolektivnim ostvarivanjem prava i koje mogu razumno predstavljati troškove poslovanja Udruge (obrazovne i promotivne                  aktivnosti za podizanje svijesti o potrebi poštivanja autorskog prava, njegove zaštite i slično) , sukladno Zakonu o kolektivnom ostvarivanju autorskog i srodnih        prava.

 

 


Baner