Ciljevi Udruge

PDF Ispis E-mail

Ciljevi i djelatnosti Udruge su:

1.Kolektivno ostvarivanje, odnosno prikupljanje, zatita i distribuiranje, autorskih prava za audio-vizualna autorska djela koja se reemitiraju putem kablovskog sustava ili bilo kojeg drugog zatvorenog sustava na podru?ju Bosne i Hercegovine, sukladno Zakonu o kolektivnom ostvarivanju autorskog i srodnih prava (Slubeni glasnik BiH, br. 63/10), u daljem tekstu: Zakon o kolektivnom ostvarivanju autorskog i srodnih prava;


2.Sklapanje ugovora o prijenosu neisklju?ivih prava korisnicima autorskih djela ?lanova Udruge pod jednakim uvjetima za iste vrste korisnika, za iste vrste djela i za iste na?ine koritenja, sukladno Zakon o kolektivnom ostvarivanju autorskog i srodnih prava;


3.Sklapanje kolektivnih ugovora s reprezentativnim udrugama korisnika o uvjetima za koritenje autorskih djela, sukladno Zakonu o kolektivnom ostvarivanju autorskog i srodnih prava;


4.Objavljivanje usuglaene tarife o visini naknada za koritenje autorskih djela i upoznavanje korisnika s visinama tih naknada, sukladno Zakonu o kolektivnom ostvarivanju autorskog i srodnih prava;


5.Naplata naknade za koritenje autorskih djela, sukladno Zakonu o kolektivnom ostvarivanju autorskog i srodnih prava;


6.Raspodjela napla?enih, odnosno primljenih naknada autorima prema unaprijed odre?enim pravilima o raspodjeli, sukladno Zakonu o kolektivnom ostvarivanju autorskog i srodnih prava;


7.Kontrola koritenja autorskih djela ?lanova Udruge, sukladno Zakonu o kolektivnom ostvarivanju autorskog i srodnih prava;


8.Pokretanje i vo?enje postupaka zatite kod sudova i drugih dravnih tijela u slu?aju povreda prava ?lanova Udruge, sukladno Zakonu o kolektivnom ostvarivanju autorskog i srodnih prava;


9.Sklapanje ugovora sa stranim kolektivnim organizacijama i njihovim udrugama;


10.Pruanje stru?ne pomo?i ?lanovima Udruge u ostvarivanju njihovih prava;


11.Suradnja sa drugim Udrugama i organizacijama za kolektivno ostvarivanje autorskog i srodnih prava u Bosni i Hercegovini i inozemstvu;


12.Aktivnosti koje su povezane s kolektivnim ostvarivanjem prava i koje mogu razumno predstavljati trokove poslovanja Udruge (obrazovne i promotivne aktivnosti za podizanje svijesti o potrebi potivanja autorskog prava, njegove zatite i sli?no) , sukladno Zakonu o kolektivnom ostvarivanju autorskog i srodnih prava.

 


Baner